Teaching Kids Essential Life Skills At School

Dagligt fylder lektier gennemsnitligt en time for sønnen og femten minutter for datteren. Udover lektier bruger børnene også indimellem alt fra ti minutter til flere timers forberedelse på andre klasse- og skoleaktiviteter. Som den eneste af forældrene i sønnens klasse er jeg fortaler for, at børnenes skole giver for mange lektier for, fordi en skoledag i forvejen er meget fagligt orienteret og først slutter kl. 15.30. Børn bør have tid til efterskoleaktiviteter, leg og afslapning!! Men det har de færreste amerikanske børn, som vi kender, hvilket jeg tidligere har skrevet om her og her.

Men. Når det er sagt, så kan jeg godt se, at særligt forberedelse af børnenes ekstra klasse- og skoleaktiviteter giver børnene sociale og mundtlige kompetencer, som jeg selv ville ønske, at jeg havde fået ind med modermælken. Her er et udsnit af vores uge, som har været særlig travl.

Onsdag holdt sønnen current event foran 35 børn og fire lærere. På alle klassetrin skiftes børn til hver morgen at fremlægge nyheder for hinanden. Efter en femten minutter præsentation, tager oplægsholder imod spørgsmål. Familie er altid inviteret med. Vores lille marine biolog fremlagde en New York Times artikel om en ny app, som skal hjælpe skibe til at undgå hvalkollisioner. Over tre dage skrev han selv sin fremlæggelse – med min hjælp selvfølgelig – klippede sine notater op i mindre stykker og øvede sig. Til og med anden klasse har jeg haft valgt artiklerne for ham og skrevet hans mundtlige oplæg. Selvfølgelig. Men nu – i tredje klasse – er han nået til et punkt, hvor han styrer meget selv:

IMG_1864

Current event præsentationen skal holdes inden for følgende model:

  • Start: Good morning boys and girls. Today’s current event is about. Med egne ord fortæller børnene herefter om nyheden.
  • Afslutning: What or who is my news source? Why did I choose this news? Who would be interested in this news? Why is it newsworthy? What kind of news is this? Local, national, international? Where on a map does this takes place? Any questions or comments?

Han klarede det fænomenalt! Han talte langsomt og tydeligt og svarede velovervejet på børnenes spørgsmål. Han siger selv, at han var nervøs, og at hans knæ rystede. Men i modsætning til hans mor – under tilsvarende omstændigheder – virkede han afslappet. Tænk engang at blive fortrolig med mundtlige oplæg i så ung en alder! Selv vores femårige datter skal holde current event foran 45 børn i Junior Kindergarten (niveauet under 0. klasse) og Kindergarten (0. klasse). Gisp tænker moren, men ikke datteren, hun glæder sig! Fordi hun ikke kan læse, kommer hendes notater til at bestå af tegninger, så hun kan huske indhold og rækkefølge af præsentationen.

Sønnens årlige deltagelse i skolens science fair er den aktivitet, som kræver mest forældre involvering. Hvert enkelt barn vælger et emne og skal formulere et spørgsmål, som de belyser via den videnskabelige metode inden for følgende rammer:

Identify a problem. Formulate a testable question. Formulate a hypothesis. Conduct an experiment. Reach a conclusion.

Proces og resultater fremlægges på en science fair tavle på en messe, hvor lærere og forældre går rundt blandt eleverne, som forklarer deres projekter. Her ses sønnen forklare sit projekt til en forælder på sidste års science fair:

IMG_0697

Til og med anden klasse skriver og udprinter forældre materialet til præsentationen sammen med barnet. Klassetrin helt ned til datterens Junior Kindergarten plejer at skulle deltage, men heldigvis ikke i år. Phew! I år – fra tredje klasse – skal børnene selv stå for og skrive projektet. Under forældrenes supervision, selvfølgelig. Lad os se, om de ambitiøse forældre kan overholde det, hvert år ses projekter, som de stakkels børn har svært ved at redegøre for: Fordi det er deres fars/mors projekt. Sidste år, i sønnens anden klasse, udarbejdede og sammenlignede et barn brøkere for beskrivelsen af udviklingen af mug (før de var nået til brøkregning), et andet barn lavede et batteri (faren er ingeniør), og et tredje barn lavede et kompliceret kemisk forsøg med hårfarver på barbie dukker, hvor end jeg ikke forstod spørgsmålet (moren er uddannet i kemi). I den her uge har sønnen skulle formulere spørgsmål og hypotese. Min hovedprioritet har været at sikre, at sønnen valgte et ukompliceret, ikke tidskrævende projekt. Ikke som sidste år: Kort fortalt brugte vi alt for mange timer på projektet Do rocks drink water? Projektet bestod i, at sønnen lagde fire stenarter i vand. Nemt nok. Men at få fat på og identificere de forskellige stenarter viste sig at være kompliceret, og vi måtte helt til Stinson Beach for at finde en sandsten! 

I den her uge har sønnen også skulle øve sig på replikker til et teaterstykke, som børnene skal opføre om fire uger. Alle de nævnte aktiviteter har suppleret gennemsnitlig 30 minutters lektier!

Fredag var jeg i skole med datteren (det er tredje eftermiddag på to måneder!). Datteren var klassens star student og skulle i løbet af dagen fortælle om sig selv ud fra billeder og genstande, som hun medbragte hjemmefra. Og derudover besvare hendes klassekammeraters supplerende spørgsmål. I løbet af dagen udarbejdede børn og lærere en plakat, hvor hvert enkelt barn med en tegning viste, hvad barnet har tilfælles med the star student (at de begge ønskede sig en hund, kan lide at danse ballet mv.).

IMG_1868

Udover at det er en aktivitet, som skaber bedre klasse sammenhold, træner det the star student i at tale for klassen og klassen i at stille spørgsmål.

Og det er bare ugens udsnit af supplerende klasse- og skoleaktiviteter!!

I går aftes blev jeg positivt overrasket og varm om hjertet, da jeg ved datterens sengelægning hørte om hendes nyerhvervede viden om kroppen: “Mor, hjernen styrer kroppen, den sender informations til hele kroppen. I hjernen sidder der noget, der hedder amygdala, og den fortæller nogen gange kroppen, at kroppen skal være stresset, bange eller ked af det. Det er ikke rart. Men ved du hvad mor? Man kan få det bedre ved at breathe helt dybt nede i maven. Sådan her mor”. Hvorefter hun demonstrerede en vejrtrækningsøvelse.

Læring i at tale for en forsamling og forståelse for og værktøjer til at håndtere stress. Det er nyttige livs redskaber!!